avatar

Điều khoản sử dụng dịch vụ

Bằng cách truy cập trang web tại https://vntechies.dev hoặc các nền tảng của VNTechies, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ này, tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật pháp hiện hành nào. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu hiện hành.

Tất cả các thành viên trong cộng đồng của VNTechies được yêu cầu phải đồng ý với quy tắc ứng xử sau đây. VNTechies sẽ thực thi mã này trên tất cả các kênh. Chúng tôi đang mong đợi sự hợp tác từ tất cả những người tham gia để giúp đảm bảo một môi trường an toàn cho mọi người.

  • Hãy tôn trọng và thân thiện
  • Không quấy rối người khác
  • Không spam kênh với các liên kết không mang lại giá trị cho cộng đồng
  • VNTechies khuyến khích sử dụng tên thật. Chúng tôi coi trọng các mối quan hệ của những người thật hơn là ẩn danh

Cộng đồng của chúng tôi, bao gồm website, Discord, Facebook page và các platform khác luôn tận tâm cung cấp trải nghiệm giao tiếp không bị quấy rối cho mọi người, bất kể giới tính, nhận dạng và giới tính, tuổi tác, khuynh hướng tình dục, khuyết tật, ngoại hình, kích thước cơ thể, chủng tộc hoặc tôn giáo (hoặc vô thần). Chúng tôi không dung thứ cho hành vi quấy rối người tham gia dưới mọi hình thức. Ngôn ngữ và hình ảnh khiêu dâm không phù hợp trong bất kỳ kênh, platform nào của VNTechies. Bất kỳ ai vi phạm quy tắc ứng xử này đều có thể bị xử phạt hoặc trục xuất khỏi các kênh này theo quyết định của VNTechies. Đây là một không gian an toàn, hãy tôn trọng người khác để được tôn trọng.

Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều khoản sử dụng, vào bất cứ lúc nào.

Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước.

Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về quy định và điều kiện được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

GIẤY PHÉP SỬ DỤNG

Bạn được tải tài liệu được cung cấp miễn phí trên trang web để sử dụng cho cá nhân. Đây là việc cấp quyền sử dụng, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và bạn không được:

  • Sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu
  • Sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại, hoặc chia sẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng (thương mại hoặc phi thương mại).
  • Xóa mọi bản quyền hoặc ký hiệu độc quyền khác khỏi tài liệu.

Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này. Khi chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu cho dù ở định dạng điện tử hoặc in.

CC BY-NC-SA 4.0

License này chỉ cho phép người khác có thể thực hiện đăng tải lại, chỉnh sửa và xây dựng dựa trên nội dung gốc cho mục đích phi thương mại kèm theo điều kiện ghi công cho tác giả chẳng hạn như: nêu tên tác giả, dẫn link tới tác phẩm gốc hoặc theo yêu cầu riêng của tác giả; Ngoài ra, các bản phân phối, sửa đổi bắt buộc phải gắn cùng license với tác phẩm gốc.

Lần sửa đổi cuối 21/02/2023