avatar

📚 Khoá học

K8S Springboot 🕸️

MIỄN PHÍ
K8S Springboot 🕸️

Triển khai ứng dụng Spring boot trên Kubernetes 🚀🕸️

Python Programming

MIỄN PHÍ
Python Programming

Các bài học về lập trình python cho mọi đối tượng

90 Ngày DevOps 🚀

MIỄN PHÍ
90 Ngày DevOps 🚀

Hành trình học tập, tìm hiểu các kiến thức nền tảng về "DevOps" trong 90 ngày

AWS Cloud Development Kit 😶‍🌫️

MIỄN PHÍ
AWS Cloud Development Kit 😶‍🌫️

Hướng dẫn sử dụng AWS CDK 💪