avatar

Python Programming

Các bài học về lập trình python cho mọi đối tượng

Đăng vào
2 phút

title

Trong khoá học này, chúng ta sẽ học về các trường hợp sử dụng trong thế giới thực của Python.

Lập trình đang trở thành một kỹ năng cần thiết cho các kỹ sư DevOps.

Trong hướng dẫn dành cho kỹ sư DevOps, chúng ta đã viết về tầm quan trọng của việc lập trình và scripting đối với các kỹ sư DevOps.

Python dành cho DevOps

Khi nói đến DevOps, Python là ngôn ngữ lập trình ưu tiên cho tự động hóa.

Khảo sát các nhân sự sử dụng Python mới nhất do JetBrains thực hiện cho thấy rằng 38% số người cho biết Python được dùng cho DevOps, tự động hóa và Quản trị hệ thống.

Khảo sát các nhân sự sử dụng Python mới nhất do JetBrains thực hiện

Python cho khảo sát DevOps Bây giờ chúng ta hãy xem xét các trường hợp sử dụng khác nhau của Python cho DevOps.

  1. CI / CD, Cung cấp cơ sở hạ tầng & Quản lý cấu hình
  2. Công cụ nền tảng DevOps
  3. Tự động hoá trên Cloud
  4. Giám sát & Cảnh báo
  5. MLOPS