avatar

90 Ngày DevOps 🚀

Hành trình học tập, tìm hiểu các kiến thức nền tảng về "DevOps" trong 90 ngày

Đăng vào
7 phút

Nội dung

title

90DaysOfDevOps

90DaysOfDevOps Logo

Khoá học này ghi lại hành trình học các kiến thức nền tảng về "DevOps" trong 90 ngày. Các bài viết là bản tiếng Việt của tài liệu 90DaysOfDevOps của Micheal Cade và đã có qua sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với người đọc Việt Nam.

Khoá học được công bố rộng rãi bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 năm 2023 và sẽ được đăng tải liên tục trong 90 ngày trên VNTechies Dev Blog. Mục tiêu là dành ra 1 giờ một ngày trong 90 ngày để tìm hiểu về 13 lĩnh vực liên quan tới "DevOps" phục vụ cho việc xây dựng kiến thức nền tảng. Hành trình này nhằm giúp đỡ những bạn có chung mục tiêu và cũng hi vọng rằng tài liệu này có thể làm phong phú thêm nguồn tài nguyên tiếng Việt về DevOps.

Danh sách dưới đây sẽ không bao gồm tất cả mọi thứ về DevOps nhưng nó sẽ bao gồm các lĩnh vực mà tác giả cảm thấy sẽ có ích cho quá trình học tập và hiểu biết chung của bản thân. Mọi đóng góp đều được chào đón, bạn có thể contribute cho bản dịch tại repo gốc tại đây, hoặc contribute cho nội dung của khoá học tại đây.

Chúc các anh chị em học tập vui vẻ 🚀😉

Mục lục

Quá trình

DevOps là gì và tại sao chúng ta sử dụng nó

Học một ngôn ngữ lập trình (Go)

Kiến thức cơ bản về Linux

Kiến thức về mạng (Network)

Điện toán đám mây

Sử dụng Git hiệu quả

Containers

Kubernetes

Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (Infrastructure as Code)

Tự động hoá quản lý cấu hình (configuration management)

CI/CD pipelines

Giám sát, quản lý log và trực quan hóa dữ liệu

Lưu trữ & Bảo vệ Dữ liệu

License

CC BY-NC-SA 4.0

Các bài viết là bản tiếng Việt của tài liệu 90DaysOfDevOps của Micheal Cade và có qua sửa đổi, bổ sung. Tất cả đều có license Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

License này chỉ cho phép người khác có thể thực hiện đăng tải lại, chỉnh sửa và xây dựng dựa trên nội dung gốc cho mục đích phi thương mại kèm theo điều kiện ghi công cho tác giả chẳng hạn như: nêu tên tác giả, dẫn link tới tác phẩm gốc hoặc theo yêu cầu riêng của tác giả; Ngoài ra, các bản phân phối, sửa đổi bắt buộc phải gắn cùng license với tác phẩm gốc.